نام خدا

خدایا من ستایش را با حمد تو اغاز میکنم.

دراین بخش سعی خواهیم کرد تادرخصوص روشهای انتقال دام  به کشتارگاه تو ضیحات مختصری بیان کنیم

۱-استرس

۲-خفگی

۳-نارسایی قلبی

۴-سکته در اثر گرما

۵-نفخ

۶-مسمومیت

۷-کم شدن اب بدن

۸-صدمات وارده به اندامها

۹-خستگی

۱۰-کبودی اندامها

۱۱-و.........

 

درخصوص حمل ونقل وانتقال دام ها از نقطه ی به نقطه دیگر درکشور  ,لازم است شرایط مشروحه زیر مورد توجه قرار گیرد

داشتن گواهی حمل بهداشتی از مراجع قانونی کشور.

داشتن کاه کلشن یا پوشال دروسیله نقلیه

سرعت حرکت دام بایستی مناسب باشد( به نحویکه به دام فشار بیش از حد نیایید)

حمل ونقل دامهای ابستن ممنوع است(مگر در شرایط خاص)

در صورت مشاهده بیماری واگیر دار به اولین پست قرنطینه مراجعه کنیم

در صورت مشاهده بیماری مشترک بین انسان ودام بایستی کلیه وسایل حمل ونقل شستشو وضد عفونی گردد

در طی حرکت روزانه بایستی بستر دامها تمیز شود.

پس از پایان مسافرت کلیه وسایل بایستی شستشو وضد عفونی گردد.

روشهای حمل ونقل

الف-حمل دامها باشرایط پیاده روی وکوچ دامها.

مشخص بودن مسیر راه واستفاده از مسیرهایی که از سوی مراجع قانونی مجازشناخته شده باشد.

عبور ندادن دامها ازمسیرهایی که دران بیماریهای واگیر شایع است.

وارد نکردن ضربه ضغطه وفشار به بدن دامها.

مساعد بودن شرایط جوی واب وهوای مسیر راه

سرعت عبو ر دام باسرعت عادی

پیاده رووی گاوها جهت یک روز باستی حدود ۳۰کیلومتر انجام پذیرد ودر صورتیکه بیش از یک روز طول

 بکشد روز اول ۲۴ کیلومتر وروز های بعد ۲۲کیلومتر انجام شود.

درگوسفند وبز روز اول ۲۴ کیلومتر وروزهای بعد۱۶کیلومتر انجام پذیرد

ب حمل ونفل دام بوسیله کامیون

کامیون بایستی از لحاظ ارتفاع طول عرض بسته به نوع حیوان درشرایط مناسب واستاندارد قرار گیرد.

دیوارها,کف,وسقف کامیون بایستی طبق شرایط وموازین بهداشتی باشد.

کامیونهای سر پوشیده بایستی مجهز به هواکش وتهویه مناسب باشد.

دام های بزرگ توسط میله ای از هم جدا گردند.

دیوارهها ونردههای کامیون ویا تریلر مورد استفاده در حمل ونقل نباید دارای لبه های تیز وبرنده باشد.وبهتر است لبه های ان گرد و مدور

 باشد,حتی الامکان برای تهیه نردهها از لوله های گالوانیزه استفاده گردد.

مساحت تقریبی کف خودرو جهت حیوانات به شرح ذیل میباشد

گاو بالغ =۱-تا۱.۴(مترمربع)

گاو نابالغ=====۳.

خوک=از۳.تا۸.

گوسفند وبز=۳.

شتر مرغ=.۸

ج-حمل ونقل دام به وسیله راه اهن

عرض باکس جهت هر دام بایستی طبق موازین استاندارد باشد

پیش از حرکت قطار ,دامها را نباید بیش از یک ساعت درواگن ها معطل باشند

پس از هر 28 ساعت حرکت باید به دام ها استراحت داد(در زمان 36 ساعت باید بدون معطلی ادامه داد)

برای دام ها پرستار نیاز میباشد

ج-حمل ونقل به وسیله کشتی..

دام ها بایستی     فضای  استراحت کردن وشرایط لازم جهت خوابیدن , خوردن اشامیدن داشته باشند.

جهت هر دام نیاز به باکس با ابعاد مختلف بسته به جنس دام طبق تعارف تعریف شده در کتب استاندارد باشد.

اصطبل دام ها در کشتی بایستی به تهویه مصنوعی باشد.

مقدار اب,نور,وتغذیه طبق موازین علمی تامین گردد.

تهیه وسایل کشتار اضطراریدر کشتی ضروری است.

 شترمرغ

باتوجه به ارزش پوست وگوشت شتر مرغ  حمل ونقل جاده ای بهترین روش میباشد